baner

 

Kupującemu jako konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez osobiste złożenie lub wysłanie listem poleconym odpowiedniego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. -> WZÓR <-

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot sprzedanego towaru następuje na koszt Sprzedającego. P.H. KISMED Mariusz Łucki poświadcza na piśmie zwrot towaru i zwraca zapłatę - jeżeli została już dokonana – po potrąceniu kosztów.

Odstąpienie od umowy nie dotyczy sytuacji w których: - towar lub jego opakowanie zostało naruszone - w innych przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną na adres: reklamacje (at) koszule.wroclaw.pl lub listem poleconym na adres: ul. Drzewieckiego 24/12, 54-129 Wrocław.